2008/KV/1/1/053

Dátum právoplatnosti:30.06.2008
Inštancia:I. Stupeň
Verdikt úradu:Uloženie pokuty
Výška pokuty:59 000,00 Sk
Rozhodnutie:2008/KV/1/1/053 (rtf, 128.36 kB)