DWC Slovakia a.s., Bratislava; TEMPEST a.s., Bratislava

Začiatok konania:15.04.2015
Účastníci konania:DWC Slovakia a.s., Bratislava
TEMPEST a.s., Bratislava
Typ konania:Kartely
Praktika:§4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
06.03.2017 52/2017/OKT-2017/ZK/1/1/005 I. Stupeň Zastavenie konania 23.03.2017 Súbor pdf52/2017/OKT-2017/ZK/1/1/005 (pdf, 257.37 kB)
Posledná aktualizácia:16.05.2017