Memorandá o spolupráci

Memorandá o spolupráci v súťažnoprávnej oblasti medzi Protimonopolným úradom SR a univerzitami:

     

Memorandá o spolupráci medzi Protimonopolným úrad SR a zahraničnými súťažnými orgánmi:

   

Dohody o spolupráci medzi Protimonopolným úradom SR a orgánmi štátnej správy SR vo veciach spoločného verejného záujmu:

           

 

 
 

 

Posledná aktualizácia:16.03.2018