Newsletter - Súťažný spravodajca

Protimonopolný úrad SR začal vydávať Súťažného spravodajcu s cieľom poskytnúť informácie o politike a fungovaní hospodárskej súťaže z národného, ale i európskeho uhla pohľadu.

V prípade záujmu o zasielanie Súťažného spravodajcu priamo na Vašu e-mailovú adresu nás kontaktuje na e-mailovej adrese hovorca@antimon.gov.sk.
 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:01.08.2016