Organizačná štruktúra

Protimonopolný úrad SR
Organizačná štruktúra platná od 01. 06. 2017

obrázok schémy organiz.

 
Posledná aktualizácia: 21.06.2017