Prehľad prípadov


Účastníci konania Typ konania Dátum Posledná aktivita
CATERPILLAR Inc., USA a MWM Holding, GmbH, Nemecko Koncentrácie 22.11.2010 I. Stupeň
Polish Enterprise Investors VI GP Ltd., Kajmanské ostrovy
Jakub Zablocki , Poľsko
Iné I. Stupeň
Polish Enterprise Investors VI GP Ltd., Kajmanské ostrovy a Jakub Zablocki , Poľsko
Koncentrácie 13.12.2010 I. Stupeň
Galderma Pharma S.A., Švajčiarsko a Q-Med AB, Švédsko Koncentrácie 21.01.2011 I. Stupeň
PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a DEXIA banka, a.s., SR
Koncentrácie 15.12.2010 I. Stupeň
AutoCont holding, a.s., ČR a versity, a.s., SR
Koncentrácie 23.12.2010 I. Stupeň
SKANSKA, a.s., ČR a SkyBau, s.r.o., Žilina, SR
Koncentrácie 08.12.2010 I. Stupeň
Energetický a průmyslový holding Č.R. a Elektrizace železnic Praha, a.s.
Koncentrácie 08.04.2010 I. Stupeň
Energetický a průmyslový holding Č.R. a Elektrárny Opatovice, a.s. Č.R.
Koncentrácie 08.04.2010 I. Stupeň
PPF Group N.V., Holandsko, JUDr. Daniel Křetinský, Praha, Ing. Patrik Tkáč, Bratislava a
Elektrizace železnic Praha, a.s., Česká republika
Koncentrácie 08.04.2010 I. Stupeň
PPF Group N.V., Holandsko, JUDr. Daniel Křetinský, Praha, Ing. Patrik Tkáč, Bratislava a
EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, Cyprus
Koncentrácie 08.04.2010 I. Stupeň
Král, s.r.o., Žilina a Král Consulting, s.r.o., Žilina Koncentrácie 30.08.2010 I. Stupeň
Hitachi Medical Corporation Akihabara UDX, Japonsko a Aloka Co., Ltd., Japonsko Koncentrácie 08.11.2010 I. Stupeň
PPF Group N.V., Holandsko, JUDr. Daniel Křetinský, Praha, Ing. Patrik Tkáč,
Bratislava a Energetický a prumyslový holding, a.s., Brno, Č.R.
Koncentrácie 15.02.2010 I. Stupeň
ČEZ, a.s., Praha, ČR Iné I. Stupeň
Slávia Capital holding Ltd., Cyprus a SITNO HOLDING a.s., Kremnica Koncentrácie 08.06.2010 I. Stupeň
Fresenius Medical Care AG Co. Nemecko aIncentive AB, Švédsko Koncentrácie 22.09.2010 I. Stupeň
Fresenius Medical Care AG Co. Nemecko Iné 22.09.2010 I. Stupeň
ČEZ, a.s., Praha, ČR a LUMIUS, s.r.o., ČR Koncentrácie 03.09.2009 I. Stupeň
PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a Tadeusz Wlodarczyk, Poľsko Koncentrácie 09.08.2010 I. Stupeň
Posledná aktualizácia:14.11.2016