Prehľad prípadov


Účastníci konania Typ konania Dátum Posledná aktivita
VALEA FOUNDATION c/o CURA TREUINDATION, Lichtenštajnské kráľovstvo
Iné I. Stupeň
obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica Iné 19.08.2010 I. Stupeň
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung AG, Rakúsko a
Aviso Zeta Bank AG, Rakúsko, Aviso Delta GmbH, Rakúsko
Koncentrácie 31.08.2010 I. Stupeň
YIT Rakennus Oy, Fínsko a REDING a.s., Bratislava Koncentrácie 20.08.2010 I. Stupeň
ENVIEN, a.s., Bratislava a ROSSI BIOFUEL, Maďarská republika Koncentrácie 21.04.2010 I. Stupeň
Duropack Aktiengesellschaft, Rakúsko a Belišće d.d., Chorvátsko Koncentrácie 12.05.2010 I. Stupeň
ENVI-PAK, a.s., Bratislava Zneužívanie dominantného postavenia 19.11.2008 II. Stupeň
Slovenská advokátska komora, Bratislava Kartely 02.03.2005 I. Stupeň
Asseco Central Europe, a.s.,BA Iné I. Stupeň
Asseco Central Europe, a.s., BA a GLOBENET, Zrt., Maďarsko Koncentrácie 25.05.2010 I. Stupeň
SAP AG, Nemecko a TechniData AG, Nemecko Koncentrácie 21.05.2010 I. Stupeň
KKCG SE, Cyprus Iné I. Stupeň
AGROFERT HOLDING, a.s., Č.R.a KMOTR-Masna Kroměříž, a.s., ČR,
Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., ČR
Koncentrácie 12.05.2010 I. Stupeň
KKCG SE, Cyprus a EUROPGAS, a.s., Č.R.
Koncentrácie 06.05.2010 I. Stupeň
Ringier AG, Švajčiarsko, AXEL SPRINGER AG, Nemeckoa JVHC Švajčiarsko Koncentrácie 22.04.2010 I. Stupeň
PPF a.s., Praha, Č.R. Iné I. Stupeň
PPF a.s., Praha, Č.R. a STABILITA, d.d.s., a.s.,Košice Koncentrácie 19.01.2010 I. Stupeň
Marti Contractors Ltd., Švajčiarsko a TuCon, a.s., Žilina Koncentrácie 20.04.2010 I. Stupeň
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Iné I. Stupeň
ALEZIA FOUNDATION, NAUSAA FOUNDATION SIAMA FOUNDATION,
Lichtenštajnské kniežatstvo
Iné I. Stupeň
Posledná aktualizácia:14.11.2016