Súťažný spravodajca

Dostupné je ďalšie vydanie SÚŤAŽNÉHO SPRAVODAJCU Protimonopolného úradu SR, v ktorom sú obsiahnuté aktuality z oblasti hospodárskej súťaže.
 
snimka 1. strany
Posledná aktualizácia: 11.08.2017