Vaša stravovacia, spol. s r.o., Bratislava; SAMOŠKA, a.s., Bratislava;

Začiatok konania:12.12.2003
Účastníci konania:Vaša stravovacia, spol. s r.o., Bratislava
SAMOŠKA, a.s., Bratislava
Typ konania:Vertikálne dohody
Praktika:§ 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:Distribúcia stravných lístkov

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
11.02.2005 2005/ZK/1/1/012 I. Stupeň Zastavenie konania 09.03.2005 Súbor rtf2005/ZK/1/1/012 (rtf, 39.94 kB)
Posledná aktualizácia:20.11.2013