Verejná diskusia k materiálu "Prístup PMÚ k vybraným vertikálnym dohodám - pracovná verzia"

Protimonopolný úrad SR otvára verejnú diskusiu k materiálu "Prístup PMÚ k vybraným vertikálnym dohodám - pracovná verzia".

Vaše pripomienky, návrhy a komentáre môžete zasielať v termíne do 28.02.2015 na adresu peter.silanic@antimon.gov.sk.

Vopred ďakujeme za Vaše postrehy a námety.
Posledná aktualizácia: 04.02.2015