Základné kontakty

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Drieňová 24
826 03 Bratislava


Tel.: 02/48 29 72 21
Fax: 02/43 33 35 72
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk

Hovorkyňa a tlačová tajomníčka
Mobil: 0915 797 546
E-mail: hovorca@antimon.gov.sk
             pr@antimon.gov.sk
Tel.:   02/48 29 73 62
          02/43 33 40 70

Poskytovanie informácií verejnosti
E-mail: info@antimon.gov.sk

Odbor štátnej pomoci
E-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk

Osobný úrad
Tel.:    02/43 33 64 00
E-mail: osu@antimon.gov.sk

Podateľňa
Tel: 02/48 29 73 41
Pondelok až štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok                     9:00 – 14:00
 
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ
E-mail: webmaster@antimon.gov.sk


Bankové spojenie
IČO: 00 699 063
DIČ: 2020831252

Pre pokuty:

Názov účtu:  Ostatné pokuty Protimonopolný úrad SR
Skrátený názov účtu:  OP PMÚ SR
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica 
IBAN: SK5281800000007000060793
SWIFT: SPSRSKBA

Pre platby administratívnych poplatkov (napr. úhrady
materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov
a sprístupnením informácií):


Názov účtu:  Iné nedaňové príjmy Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu:  Iné ned príj PMÚ SR
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica 
IBAN: SK6781800000007000060814
SWIFT: SPSRSKBA

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií


Výdavkový účet:

Názov účtu:  Výdavkový účet Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu:  VÚ ŠR PMÚ SR BA
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica 
IBAN: SK2381800000007000060830
SWIFT: SPSRSKBA
 
Drieňová 24, Bratislava, Slovensko
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
 
Posledná aktualizácia:17.01.2018