Koncentrácie

Usmernenia a pokyny úradu (soft law)

Usmernenie o podrobnostiach  pri zjednodušenom oznámení koncentrácie (PDF, 213 kB)

Usmernenie o obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú nevyhnutné na jej uskutočnenie (PDF, 216 kB)
 
Usmernenie o podrobnostiach udelenia výnimky zo zákazu implementácie koncentrácie (PDF, 366 kB)

Usmernenie k výpočtu obratu (PDF, 297 kB)

Usmernenie o prednotifikačných kontaktoch v procese posudzovania koncentrácií (PDF, 184 kB)

 
    
Posledná aktualizácia:19.11.2013