Cases (in Slovak)

Cartels Vertical Agreements
Abuse of Dominant Position Mergers
Restriction of Competition by State Administration Authorities and Self-administration Authorities (§ 39) Other

Účastníci konania Typ konania Dátum Posledná aktivita
Windhurst Industries, Francúzsko a Financiere Dagarf, Francúzsko Koncentrácie 04.08.2011
Kuehne + Nagel Investments B.V., Holandsko,
J. van de Put B.V, Holandsko a J. van de Put Fresh Cargo Handling B.V, Holandsko
Koncentrácie 04.08.2011
Agrofert holding, a.s., Praha, ČR a ZEDNÍČEK a.s., Kunovice, ČR
Koncentrácie 25.07.2011
Jersey Holding Corporation, USA a Ness Technologies, Inc., USA Koncentrácie 20.07.2011
Slovenská advokátska komora, Bratislava Kartely 18.07.2011 II. Stupeň
Agrofert holding, a.s., Praha, ČR a Mlékarna Hlinsko s.r.o., ČR Koncentrácie 15.07.2011
Akzo Nobel, Holandsko a Schramm holding AG, Nemecko Koncentrácie 12.07.2011
Peter Vaško, BA,
Peter Mertl, BA
Iné 17.06.2011 I. Stupeň
Peter Vaško, BA, Peter Mertl, BA a
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.,
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.,
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.,
Nemocnica s poliklinikou Trebišov,a.s.
Koncentrácie 17.06.2011
Droege International Group AG, Nemecko a
Trenkwalder Beteiligungs GmbH, Rakúsko
Koncentrácie 31.05.2011
Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., Žilina a
Slovenské elektrárne, a.s., časť podniku
Koncentrácie 16.05.2011
GDF Suez SA, Francúzsko a COMERON SPS, s.r.o., Bratislava Koncentrácie 27.04.2011
PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o., Topoľčany,
SLOVPAP Slovakia s.r.o., Bratislava
Kartely 28.03.2011 I. Stupeň
Xepap, spol. s r. o., Zvolen Kartely 28.03.2011 I. Stupeň
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s., Bratislava Kartely 28.03.2011 I. Stupeň
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Bratislava Kartely 04.03.2011
Parcom Deutschland I GmbH & Co. KG, Nemecko a
Westfalia-Automotive Holding GmbH Nemecko
Koncentrácie 18.02.2011
Poštová banka, a.s., SR a ČSOB, d.s.s., a.s., SR
Koncentrácie 14.02.2011
Galderma Pharma S.A., Švajčiarsko a Q-Med AB, Švédsko Koncentrácie 21.01.2011
Mechel Service Global B.V., Holandsko a
COGNOR Stahlhandel GmbH, Rakúsko
Koncentrácie 21.01.2011
Last update:02.12.2013