Seminár o kartelových dohodách vo verejnom obstarávaní

06.12.2013
Protimonopolný úrad SR usporiadal dňa 3.12.2013 odborný seminár na tému kartelové dohody vo verejnom obstarávaní („bid rigging“), ktorý bol určený študentom  Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Zamestnanci študentom na úvod priblížili poslanie a činnosť Protimonopolného úradu. Nasledovalo niekoľko príspevkov venovaných téme „bid rigging“, čiže tajným dohodám a koordinovanému správaniu sa uchádzačov o verejnú zákazku, na základe ktorých je vopred dohodnutý postup voči zadávateľovi. V rámci svojich prezentácií vysvetlili, prečo je „bid rigging“ škodlivý, ako proti nemu zasahovať, objasnili formy, v ktorých sa toto protisúťažné konanie vyskytuje a indície  kolúzie vo verejnom obstarávaní. Účastníci sa zároveň dozvedeli viac aj o konkrétnych prípadoch „bid riggingu“, ktoré riešil Protimonopolný úrad, Európska komisia a iné súťažné autority.

Úrad už v minulosti zorganizoval sériu odborných seminárov na danú tému pre pracovníkov Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu, Policajného zboru, Národnej diaľničnej spoločnosti, ďalej predstaviteľov ministerstiev, samosprávnych krajov, miest a obcí a správ finančnej kontroly. Semináre úrad organizuje s cieľom zvýšiť povedomie o možných súťažných problémoch a predchádzať tým ich vzniku.
Posledná aktualizácia:04.02.2014