Tlačová konferencia o aktivitách PMÚ SR v bankovom sektore

06.05.2014
Dňa 06.05.2014 sa v priestoroch Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uskutočnila tlačové konferencia venovaná aktivitám PMÚ SR v bankovom sektore. 

Tla

Zástupcovia médií boli informovaní o troch hlavných témach: Prostredníctvom tlačových konferencií chce úrad prezentovať významné  výstupy a priblížiť tak svoju činnosť širokej verejnosti. 
Posledná aktualizácia:16.05.2014