Verejné konzultácie

Protimonopolný úrad SR vyzýva verejnosť pripomienkovať navrhovanú revíziu postupu pri určovaní pokút

Protimonopolný úrad SR vyzýva verejnosť pripomienkovať navrhovanú revíziu Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž.

Vaše postrehy a podnetné návrhy môžete zasielať úradu prostredníctvom e-mailovej adresy ps_pokuty@antimon.gov.sk do 31. 1. 2018.

Úrad verí, že aj takýmto spôsobom môže odborná verejnosť prispieť k zlepšeniu pravidiel v oblasti určovania pokút v rámci súťažného práva.

Podrobnejšie je na 
http://www.antimon.gov.sk/pmu-sr-vyzyva-verejnost-pripomienkovat-navrhovanu-reviziu-postupu-pri-urcovani-pokut/

Posledná aktualizácia:04.02.2015