Legislatíva

Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci

 

Legislatíva SR pre oblasť štátnej pomoci

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov (PDF, 74 kB)


 

Bližšie informácie v oblasti legislatívy nájdete na webovom sídle: http://www.statnapomoc.sk/?cat=23 
Posledná aktualizácia:30.03.2021