Generálny tajomník služobného úradu

GENERÁLNY TAJOMNÍK SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Zuzana Bónová

Zuzana Bónová je na Protimonopolnom úrade SR generálnou tajomníčkou služobného úradu od 1. januára 2017. Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od januára 2011, kedy sa stala vnútornou kontrolórkou (1/2011 – 12/2013) a počas ďalších troch rokov pôsobila ako riaditeľka odboru ekonomiky a Kancelárie úradu (1/2014 – 12/2016). V roku 2010 získala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave inžiniersky titul.
Posledná aktualizácia:29.06.2017