Podpredseda

PODPREDSEDA

Boris Gregor
podpredseda
 
Boris Gregor je podpredsedom Protimonopolného úradu SR od apríla 2016. Absolvoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do úradu prišiel zo spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., kde pôsobil ako obchodný riaditeľ a súčasne zastával funkciu podpredsedu predstavenstva (2011 - 2015). Jeho predchádzajúcim pôsobiskom bola spoločnosť BELIMEX, a. s. (2000 - 2011), v ktorej od roku 2008 vykonával funkciu predsedu predstavenstva a zároveň riaditeľa spoločnosti.

 
Posledná aktualizácia:29.06.2017