Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Polish Enterprise Fund VII L.P. a CBA Slovakia, a.s.

Aktualizované:
Obsah
Dňa 23. 11. 2017 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Polish Enterprise Fund VII L.P., Kajmanské ostrovy nad podnikateľom CBA Slovakia, a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika.
 
Portfólio spoločností, ktoré patria do ekonomickej skupiny spoločností prepojených s nadobúdateľom, v súčasnosti zahŕňa aj spoločnosť CED Group S.a.r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo (patriaca však do portfólia samostatného fondu – spoločnosti Polish Enterprise Fund VI L.P.), ktorá vykonáva spoločnú kontrolu v spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s., Ostrava, Česká republika.
 
Sektory:   G.47.1 maloobchodný predaj každodenného spotrebného tovaru
                 C.11.07 výroba nealkoholických nápojov
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.