Sadzobník správnych poplatkov

Aktuálny sadzobník správnych poplatkov je uverejnený TU
Posledná aktualizácia:17.01.2018