Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov p. Roman Korbačka, BLYCONO SERVICE LIMITED a EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 26. 11. 2018 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní spoločnej kontroly p. Romanom Korbačkom s pobytom na území Slovenskej republiky a podnikateľom BLYCONO SERVICE LIMITED, Cyprus nad podnikateľom EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, Cyprus.

Sektory:
C. 28 Výroba strojov a zariadení
C. 29.1 Výroba motorových vozidiel
C. 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
E. 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov, recyklácia materiálov
F. 42.12 Výstavba železníc a podzemných železníc

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.