Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľa Fuyao Europe GmbH a častí podnikateľov SAM automotive production GmbH a SAM automotive GmbH

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 02. 2019 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní výlučnej kontroly podnikateľom Fuyao Europe GmbH, Nemecko (ďalej len „Fuyao“) nad časťou podnikateľov SAM automotive production GmbH, Nemecko (ďalej len „SAM Production“) a SAM automotive GmbH, Nemecko (ďalej len „SAM automotive“).
 
Spoločnosť Fuyao je súčasťou Fuyao Group, ktorej konečnou materskou spoločnosťou je Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., Čína. Skupina Fuyao je globálne aktívnym dodávateľom bezpečnostných skiel so zameraním na automobilový priemysel. Celosvetovo pôsobí hlavne v Číne, ale aj v krajinách EÚ. Táto skupina nie je činná na Slovensku.
 
Nadobúdané spoločnosti SAM Production a SAM automotive sú dodávateľmi pre automobilový priemysel. Vyrábajú a dodávajú exteriérové hliníkové ozdobné diely pre vozidlá, najmä systémy strešných nosníkov a ozdobné hliníkové diely na dvere s vysokým leskom, stĺpiky, panely, spodné okraje dverí a ozdobné diely prahov dverí. Predmetné príslušenstvo je dodávané výlučne ako originálne do nových vozidiel, vrátane originálnych náhradných dielov. Skupina pôsobí celosvetovo, hlavne v krajinách EÚ vrátane Slovenska.
 
Úrad zistil, že v predmetnom prípade nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít medzi skupinou nadobúdateľa a nadobúdaného. Úrad identifikoval dodávateľsko-odberateľský vzťah medzi účastníkmi koncentrácie, a to vzhľadom na systém dodávok pre konečných zákazníkov, keďže spoločnosť Fuyao je tzv. Tier1 dodávateľom, ktorý dodáva súčiastky/diely konečným zákazníkom aj od iných výrobcov, medziiným aj od skupiny SAM. Úrad zobral do úvahy charakter predmetných dodávateľsko-odberateľských vzťahov, t. j. najmä skutočnosť, že  spoločnosť Fuyao pôsobí len ako sprostredkovateľ medzi výrobcom zo skupiny SAM a výrobcom automobilových vozidiel ako konečným odberateľom (výber dodávateľa konkrétnych dielov realizuje výrobca automobilových vozidiel, rovnako ako podmienky dodávok sú dohodnuté priamo medzi výrobcom originálnych náhradných dielov a výrobcom automobilových vozidiel).
 
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 02. 2019.