Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Snímka organizačnej štruktúry od 1.9.2020

Príloha:
Organizačná štruktúra Protimonopolného úradu Slovenskej republiky od 1. 9. 2020
 (PDF, 338 kB)
Posledná aktualizácia:02.09.2020