Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FARMA INVEST, s. r. o., KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., a Slovenské farmárske, družstvo

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 22. 01. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly spoločnosťou FARMA INVEST, s. r. o., Bratislava, Slovensko, ktorej jediným spoločníkom a konateľom je JUDr. Ján Nosko, a spoločnosťou KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., Košice, Slovensko, ktorá je výlučne kontrolovaná fyzickou osobou Danielom Krátkým, nad spoločnosťou Slovenské farmárske, družstvo, Košice, Slovensko, ktorá je výlučne nepriamo kontrolovaná fyzickou osobou Danielom Krátkým.
 
Sektor:
A 01.1 Pestovanie netrvácnych plodín
A 01.4 Chov zvierat
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.