Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Ing. arch. Pavol Jakubec a I.D.C. Holding, a.s.

Aktualizované:
Obsah
keksíky
keksíky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 21. 06. 2021 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Ing. arch. Pavol Jakubec, Bratislava nad podnikateľom I.D.C. Holding, a.s., Bratislava.

Sektor:
C 10.72 Výroba suchárov a keksov, výroba trvanlivého pečiva a koláčov
C 10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.