Association of Competition Economics (ACE)

Združenie súťažných ekonomík (ACE) spája všetkých, ktorí pracujú v oblasti súťažných ekonomík vo vláde, vzdelávacích inštitúciách, súkromnom sektore a poskytuje fórum pre diskusie a debaty týkajúce sa ako problémov, tak aj prípadov. Zameriava sa na Európu a je prístupná všetkým, ktorí sa zaujímajú o súťažnú ekonómiu.

Zamerania a ciele:
  1. Podporovať spoločné ekonomické analýzy a prístupy v rámci krajín a inštitúcií.
  2. Zvýšiť štandardy ekonomických analýz tým, že špecialisti budú mať informácie o aktuálnych akademických výskumoch.
  3. Umožniť lepší prístup k informáciám o inštitúciách a faktom týkajúcich sa prípadu, čo umožní vytvárať viacero štúdií o problematike súťažnej politiky.
  4. Skvalitniť dialóg o zásadných otázkach a zlepšiť vzťahy medzi vládou, súkromnými a vysokoškolskými špecialistami mimo špecifických okolností prípadov.
  5. Zvýšiť renomé ekonomických analýz z hospodárskej súťaže, a tým zatraktívniť toto povolanie pre jeho výber ekonómami.
  6. Vytvárať prostredie umožňujúce združovať ekonómov pracujúcich v hospodárskej súťaži v rámci Európy.

Viac na: http://www.competitioneconomics.org/
Posledná aktualizácia:13.06.2018