Bankové spojenia, administratívne poplatky

Bankové spojenia
IČO: 00 699 063
DIČ: 2020831252

Pre pokuty:

Názov účtu:  Ostatné pokuty Protimonopolný úrad SR
Skrátený názov účtu:  OP PMÚ SR
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK5281800000007000060793
SWIFT: SPSRSKBA

Pre platby administratívnych poplatkov (napr. úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií):

Názov účtu:  Výdavkový účet Protimonopolný úrad SR BA
Skrátený názov účtu:  VÚ ŠR PMÚ SR BA
Mena:  EUR
Účet vedený v: Štátna pokladnica
IBAN: SK2381800000007000060830
SWIFT: SPSRSKBA

Sadzobník úhrad materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií spisov a sprístupnením informácií

 
Posledná aktualizácia:25.11.2019