Bid rigging

Osobitnou formou kartelu je kolúzia v procese verejného obstarávania (tzv. bid rigging), kedy sa účastníci tendra, verejnej súťaže vopred dohodnú o vzájomnom nekonkurovaní si, čím je zmarený účel a cieľ verejného obstarávania.

Úrad vypracoval niekoľko dokumentov, v ktorých vysvetľuje najmä, prečo je „bid rigging“ škodlivý, aké sú indície kolúzie a radí, ako pripraviť tender, aby sa riziko kolúzie minimalizovalo. 

Relevantné dokumenty:

Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (PDF, 688 kB)

Indície protisúťažného správania podnikateľov v procese verejného obstarávania (PDF, 254 kB)

Príručka pre boj s ,,bid rigging" vo verejnom obstarávaní (materiál OECD) (PDF, 157 kB)
Posledná aktualizácia:15.07.2021