European Competition Authorities (ECA)


eca

Organizácia Európskych súťažných orgánov (ECA) vznikla v apríli 2001 v Amsterdame ako diskusné fórum súťažných orgánov Európskeho hospodárskeho priestoru s cieľom vzájomne spolupracovať, a tým zefektívniť uplatňovanie súťažných princípov.

Spolupráca v predmetnej oblasti sa rozvíja prostredníctvom organizovania stretnutí súťažných orgánov organizovaných v ECA, ďalej v rámci pracovných skupín a výmenou informácií.

Viac na: http://ec.europa.eu/competition/publications/eca/
Posledná aktualizácia:19.11.2013