International Competition Network (ICN)

icn
Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej súťaže (ICN) bola založená v New Yorku v roku 2001 ako jediná celosvetová platforma pre aplikáciu súťažného práva. ICN bola založená na účel koordinácie a zlepšenia uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov na celom svete. ICN, ktorého členom je aj Slovenská republika, sa orientuje na zlepšenie celosvetovej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže a zameriava sa na presadzovanie princípov hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad SR má svojich zástupcov vo viacerých pracovných skupinách tohto fóra a zapája sa do práce v rámci ICN najmä prostredníctvom konferenčných hovorov, teleseminárov, tvorby dokumentov a správ.

Viac na: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/

ICN Merger Template (PDF, 316 kB) (v anglickom jazyku)
 
Anti-Cartel Enforcement Template (PDF, 461 kB) (v anglickom jazyku)

 

Posledná aktualizácia:21.10.2019