Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie CEE Transport Holding B.V., Amsterdam, Holandsko a WABERER´S International NyRt., Budapešť, Maďarsko

Aktualizované:
Obsah

Dňa 01. 07. 2016 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad“) správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v nadobudnutí priamej výlučnej kontroly podnikateľom CEE Transport Holding B.V., Amsterdam, Holandsko nad podnikateľom WABERER´S International NyRt., Budapešť, Maďarsko.

Sektor: cestná nákladná doprava

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.