Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov GAZPROM Germania GmbH a VEMEX ENERGO, s.r.o.

Aktualizované:
Obsah

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) začal dňa 09. 07. 2018 správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom GAZPROM Germania GmbH, Nemecko nad podnikateľom VEMEX ENERGO, s.r.o., Bratislava.

 

Sektor: D.35.23 - predaj plynu prepravovaného potrubím
 

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.