Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Legrand France S.A. a EMOS CZ group, a.s.

Publikované:
Obsah

PMÚ SR začal správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Legrand France S.A. nad podnikateľom EMOS CZ group, a.s., a skupinou jeho dcérskych spoločností.

osvetlená kuchyna s LED
osvetlená kuchyna s LED

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 17. 01. 2022 začal správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia koncentrácie spočíva v nadobudnutí výlučnej kontroly podnikateľa Legrand France S.A., Limoges, Francúzska republika nad podnikateľom EMOS CZ group, a.s., Přerov, Česká republika a skupinou spoločností, ktoré sú jeho dcérskymi spoločnosťami: EMOS SK, s.r.o., Žilina, EMOS, spol. s r.o., Přerov, Česká republika, EMOS Depo CZ, s.r.o., Přerov, Česká republika, EMOS PL SP. Z O.O., Bielsko-Biała, Poľsko, EMOS HU Kft., Budaörs, Maďarsko a EMOS SI Mednardna trgovina in proizvodnja, D.O.O., Šempeter v Savinjski dolini, Slovinsko.

Sektor:
C 27.20 Výroba batérií a akumulátorov
C 27.33 Výroba elektroinštalačných zariadení
C 27.40 Výroba elektrických svietidiel

Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.