Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

KONCENTRÁCIE: PMÚ SR začal správne konanie vo veci získania kontroly Penta Investments nad nemocnicami v Dunajskej Strede a Galante

Aktualizované:
Obsah
Dňa 17.04.2015 začal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá podľa oznámenia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Penta Investments Limited, Normandské ostrovy nad Nemocnicou s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. a Nemocnicou s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Ide o koncentráciu v sektore poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
Tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám. Žiadame tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali úradu čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.