Konferencia 2017

Online registrácia účastníkov konferencie

„Aktuálne trendy v oblasti hospodárskej súťaže“

 (Registrácia prebieha do 11. októbra 2017)  

.
„Platená registrácia (80 eur)“ zahŕňa okrem občerstvenia aj pozvanie na obed s hosťami, možnosť zúčastniť sa oboch workshopov prebiehajúcich počas konferencie a tiež konferenčné materiály.
Po vyplnení a odoslaní tohto online registračného formulára Vám bude poštou zaslaná faktúra za registráciu. Preto vyplňte aj všetky ďalšie údaje.
Po zvolení „Bezplatná registrácia (0 eur)“ a úspešnom odoslaní tohto online registračného formulára budete zaradený(-á) medzi účastníkov konferencie.
.
.
Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov na účel registrácie na konferenciu.
Súhlasím so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu zhotoveného počas konferencie.


Fakturačné údaje:
Organizátor: Nadácia Národohospodár, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
IČO: 17319579
IBAN: SK27 0200 0000 0001 3013 3012
VS: registračné číslo účastníka

Posledná aktualizácia:25.09.2017