Kontakty na vedúcich zamestnancov

Meno Odbor Telefón E-mail
JUDr. Tibor Menyhart Predseda 02/22 12 21 41, 02/43 33 73 05 predseda@antimon.gov.sk
Ing. Boris Gregor Podpredseda 02/22 12 21 41, 02/43 33 11 26 podpredseda@antimon.gov.sk
Ing. Jana Krivosudská, PhD. Poverená zastupovaním riaditeľa odboru ekonomiky a kancelárie úradu 02/22 12 21 55, 02/43 33 40 58 jana.krivosudska@antimon.gov.sk
Mgr. Emil Vojtko Riaditeľ odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 02/22 12 21 21, 02/43 33 01 49 emil.vojtko@antimon.gov.sk
JUDr. Erika Lovásová Riaditeľka odboru koncentrácií 02/22 12 21 25, 02/43 33 40 72 erika.lovasova@antimon.gov.sk
Ing. Zuzana Minarovjech Riaditeľka odboru kartelov 02/22 12 21 30, 02/43 33 40 45 zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk
Mgr. Michaela Nosa, PhD. Riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov 02/22 12 21 46, 02/43 33 10 92 michaela.nosa@antimon.gov.sk
Ing. Soňa Drobová Riaditeľka odboru štátnej pomoci 02/22 12 21 13, 02/43 33 33 93 sona.drobova@antimon.gov.sk
Ing. Jana Krivosudská, PhD. Riaditeľka kancelárie predsedu 02/22 12 21 55, 02/43 33 40 58 jana.krivosudska@antimon.gov.sk
Mgr. Daniela Lukáčová Vedúca oddelenia pre druhostupňové konanie 02/22 12 21 57 daniela.lukacova@antimon.gov.sk
Ing. Miriama Hviščová Vedúca oddelenia informovanosti štátnej pomoci 02/22 12 21 59 miriama.hviscova@antimon.gov.sk
Ing. Branislav Müller Vedúci oddelenia informatiky a forenzných činností 02/22 12 21 66, 02/43 33 40 43 branislav.muller@antimon.gov.sk
Posledná aktualizácia:21.03.2017