M.Cup s.r.o., 811 06 Bratislava; MPL STAVING spol. s r.o., 851 01 Bratislava; RECORD TK spol. s r.o., 831 04 Bratislava

Začiatok konania:16.09.2016
Účastníci konania:M.Cup s.r.o., 811 06 Bratislava
MPL STAVING spol. s r.o., 851 01 Bratislava
RECORD TK spol. s r.o., 831 04 Bratislava
Typ konania:Iné
Praktika:§4 ods.1 v spojení s § 4 ods.3 písm. a) a § 4 ods. 4 písm a),c) a f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:F 4299
Posledná aktualizácia:14.01.2020