Miera regulácie v jednotlivých sektoroch a vyhodnotenie zavádzania súťažného princípu do vybraných sektorov

Klaus Gugler - Competition and Regulation in Electricity

Per Joakim Agrell - Regulatory Path, Competition in Infrastructure Industries

Posledná aktualizácia:06.11.2017