Nehnuteľný majetok

Protimonopolný úrad SR nemá v správe žiadny nehnuteľný majetok.
Posledná aktualizácia:20.11.2013