Newsletter - Súťažný spravodajca

Protimonopolný úrad SR vydáva Súťažného spravodajcu s cieľom poskytnúť informácie o politike a fungovaní hospodárskej súťaže z národného, ale i európskeho uhla pohľadu.

Ak máte záujem o zasielanie najnovších vydaní Súťažného spravodajcu priamo na Vašu e-mailovú adresu, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy hovorca@antimon.gov.sk.
 

Zoznam príloh:

Posledná aktualizácia:01.06.2018