Nový prístup k notifikačným kritériám pri oznámeniach koncentrácií

Daniela Trampert Paparella - Transaction value

Vítĕzslav Burda - Anorganic growth in Pharma and regulations

Zuzana Hodoňová - Nový prístup k notifikačným kritériám

Erika Lovásová - Nový prístup k notifikačným kritériám

Posledná aktualizácia:06.11.2017