Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

oecd

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorá vznikla v roku 1961. V súčasnosti má 34 členov. Zároveň spolupracuje s viac ako 70 krajinami sveta, ako aj mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami. Hlavným cieľom je koordinácia politík na účel dlhodobého ekonomického rozvoja členských štátov a pridružených pozorovateľov.

OECD predstavuje jedinečné diskusné fórum, v rámci ktorého sa členské krajiny usilujú nájsť riešenie problémov globalizácie. Na OECD sa vytvárajú medzinárodne dohodnuté nástroje, rozhodnutia a odporúčania na presadzovanie pravidiel hry v oblastiach, kde medzinárodná dohoda je pre jednotlivé krajiny nevyhnutná na napredovanie globálnej ekonomiky. OECD je známa vďaka svojím vynikajúcimi publikáciám a štatistikám, ktoré obsahujú ekonomické a sociálne údaje od makroekonómie po obchod, vzdelanie, vývoj a vedu a inovácie.

Okrem toho, pracovníci úradu sa už niekoľko rokov pravidelne podieľajú na aktivitách OECD v rámci práce Výboru pre hospodársku súťaž a pracovných skupín a v úrade tiež prebiehali semináre organizované v spolupráci s expertmi z OECD.

Viac na: http://www.oecd.org/

Zaujímavé materiály:
 
Posledná aktualizácia:21.10.2019