Organizačná štruktúra


Organizačná štruktúra PMÚ SR od 1. 3. 2018
Posledná aktualizácia:01.03.2018