PMÚ SR obnovuje štandardné úradné hodiny pre stránky a osobné podania

Aktualizované 25.05.2020

Z dôvodu začatia štvrtej fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu v SR Protimonopolný úrad SR dňom 25. 5. 2020 obnovuje štandardné úradné hodiny pre stránky a osobné podania do podateľne.
 
Podateľňa úradu bude pre osobné podania otvorená nasledovne:
pondelok až štvrtok: 9:00 – 15:00
piatok: 9:00 - 14:00

Na podávanie Vašich podaní do podateľne úradu môžete naďalej využívať elektronickú formu komunikácie, či už prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin