Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PMÚ SR podporuje projekt výskumu a vývoja výpočtových metód pre oblasť ochrany hospodárskej súťaže - Computational Antitrust na Stanfordovej univerzite v Kalifornii

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR sa pripojil k orgánom na ochranu hospodárskej súťaže v krajinách na celom svete spolupracujúcim v projekte zameranom na novú oblasť právnej informatiky - Computational Antitrust. Uvedený projekt vedie Centrum právnej infomatiky CodeX na Stanfordovej univerzite v Kalifornii, USA.

Projekt Computational Antitrust združuje približne 50 orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a viac ako 35 vedeckých pracovníkov z celého sveta, ktorí sa v rámci projektu zaoberajú výskumom a vývojom výpočtových metód pre oblasť ochrany hospodárskej súťaže. Okrem uskutočňovania súvisiacich publikačných či vzdelávacích činností vedú vzájomné diskusie o tom, ako technológie a automatizácia môžu zefektívniť presadzovanie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže. Spoločne sa snažia preskúmať možnosti, ako by právna informatika mohla prispieť k automatizácii protimonopolných postupov a zlepšiť protimonopolné analýzy a na základe zistení tvoria výpočtové metódy automatizácie pre oblasť ochrany hospodárskej súťaže. 

Pre súťažné orgány sa implementácia výpočtových metód stáva aj z dôvodu čoraz zložitejších a dynamickejších trhov súčasnej ekonomiky nevyhnutná na zachovanie a zlepšenie ich schopností detegovať, analyzovať a naprávať protisúťažné praktiky. Aj na základe toho sa Protimonopolný úrad SR rozhodol využiť príležitosť byť súčasťou projektu Computational Antitrust a vynakladať tak svoje úsilie v záujme skvalitnenia výpočtových metód uplatňovania protimonopolnej politiky.  

Podrobnosti o predmetnom projekte si môžete prečítať aj na webovom sídle www.law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/computational-antitrust/.