Prehľad prípadov


Účastníci konania Typ konania Dátum Posledná aktivita
KKCG SE, Cyprus Iné I. Stupeň
AGROFERT HOLDING, a.s., Č.R.a KMOTR-Masna Kroměříž, a.s., ČR,
Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., ČR
Koncentrácie 12.05.2010 I. Stupeň
KKCG SE, Cyprus a EUROPGAS, a.s., Č.R.
Koncentrácie 06.05.2010 I. Stupeň
Ringier AG, Švajčiarsko, AXEL SPRINGER AG, Nemeckoa JVHC Švajčiarsko Koncentrácie 22.04.2010 I. Stupeň
PPF a.s., Praha, Č.R. Iné I. Stupeň
PPF a.s., Praha, Č.R. a STABILITA, d.d.s., a.s.,Košice Koncentrácie 19.01.2010 I. Stupeň
Marti Contractors Ltd., Švajčiarsko a TuCon, a.s., Žilina Koncentrácie 20.04.2010 I. Stupeň
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Iné I. Stupeň
ALEZIA FOUNDATION, NAUSAA FOUNDATION SIAMA FOUNDATION,
Lichtenštajnské kniežatstvo
Iné I. Stupeň
Scholz AG Iné I. Stupeň
VALEA FOUNDATION, Lichtenštajnské kráľovstvo a KKCG Holding Limited, Cyprus
Koncentrácie 19.04.2010 I. Stupeň
The Procter & Gamble Company, USA, a Sara Lee Corporation, USA Koncentrácie 05.02.2010 I. Stupeň
ALEZIA FOUNDATION, NAUSAA FOUNDATION, SIAMA FOUNDATION,Lichtenštajnské kniežatstvo
a ŽDB GROUP a.s., Č.R., BONATRANS a.s., Č.R., KOVOSVIT, a.s., Č.R
Koncentrácie 31.03.2010 I. Stupeň
PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a NOVAPHARM, a.s., Bratislava,
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Košice
Koncentrácie 17.12.2009 I. Stupeň
PENTA INVESTMENTS LIMITED, Cyprus a
Regionalne Przedsiebiorstwo Przemyslu Chlodniczego IGLOKRAK Sp. Z o.o., Poľsko
Koncentrácie 19.03.2010 I. Stupeň
Asseco Slovakia, a.s., Bratislava Iné I. Stupeň
Scholz AG, Nemecko
HEIM TRADE S.E. Česká republika,
Iné I. Stupeň
Scholz AG, Nemecko Iné I. Stupeň
SPP, a.s. Bratislava a SPP Bohemia, Praha, Česká Republika Koncentrácie 23.09.2009 I. Stupeň
VMS Value Management Services GmbH, Rakúsko Iné I. Stupeň
Posledná aktualizácia:14.11.2016