Prideľovanie dotácií

PMÚ SR neprideľovalo, ani neprideľuje dotácie.
Posledná aktualizácia:20.11.2013