Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

Schéma štátnej pomoci - podpora investícií do energeticky účinných systémov

Aktualizované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do energeticky účinných systémov centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom z prostriedkov Fondu na spravodlivú transformáciu v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: