Preskočiť na hlavný obsah

Schémy štátnej pomoci v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Aktualizované:
Obsah

Ministerstvo hospodárstva SR

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine - SA.105458
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine - SA.109113

Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č.1 - SA.105113

 

Sociálna poisťovňa

Schéma štátnej pomoci na zníženie odvodov zamestnávateľom v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle - SA.109076

Všetky platné a účinné schémy štátnej pomoci nájdete v sekcii Platné a účinné notifikované schémy štátnej pomoci.